Placeholder Title

Te PūtakeThe Rationale

Ka anga whakamua a Aotearoa Reorua i te whakapau kaha a te tini ki te whakaora i te reo Māori i Aotearoa nei. Nā ngā whakaihuwaka reo e ekengia nei tēnei waka o te reo Māori e te makiu e rangona whānuitia nei te reo Māori e puta ana i ngā waha o tēnā, o tēnā, huri noa i te motu. Nā wai rā, ka kitea ko rātou hoki hei whakaihuwaka reo.

Aotearoa Reorua builds on the efforts of the people and organisations who have championed te reo Māori throughout NZ. Their actions have led to the momentum we see today of more and more New Zealanders embracing te reo Māori in everyday ways and, in so doing, becoming champions themselves.

Kei a Aotearoa Reorua hoki tētahi hoe o te waka reo Māori i tāna tautoko i ngā tāone - i raro i te mana arataki ngātahi o ngā kaunihera me ō rātou hoa mana whenua kia reorua ō rātou takiwā.

Aotearoa Reorua is joining the wave of reo Māori momentum by supporting NZ towns and cities - under the joint leadership of councils and their mana whenua partners, to become bilingual.

Te HoropakiThe Context

E ahu ana a Aotearoa Reorua i te anga Whakahaumanutanga o te reo Māori e kīia nei tōna ingoa ko Te Whare o te Reo Mauriora. E rua ngā rautaki matua:

Maihi Māori - ko te Rautaki Reo Māori e arotahi ana ki te taumata reo i te hapori me te kāinga.

Maihi Karauna - ko te Rautaki Reo Māori a te Karauna, e arotahi ana ki te reo i te taumata ā-motu.

Ko Aotearoa Reorua tētahi kaupapa i ahu ai i te Maihi Karauna, heoi, he kaupapa e tautoko hoki ana i te whakatutukitanga o ngā whāinga Maihi Māori i te arotahi atu ki ngā hua kua whakaritea. 
Aotearoa Reorua stems from the Revitalisation of te reo Māori framework called Te Whare o te Reo Mauriora. The framework offers two key strategies:

Maihi Māori - the Māori Language Strategy which focuses on the community and home level.

Maihi Karauna - the Crown Māori Language Strategy which focuses at the national level.

Aotearoa Reorua is a Maihi Karauna initiative, however, it also supports the achievement of Maihi Māori goals by focusing on outcomes jointly planned for at the community level by councils and mana whenua.
Te Whare o te Reo Mauriora
He tohu me ōna ūpoko reorua - Sign with bilingual headers
Hei kaupapa Maihi Karauna, e mea ana a Aotearoa Reorua ki te tautoko i te: 

- Aotearoatanga: e matapopore whānuitia ana te reo Māori hei wāhanga matua o te tuakiri ā-motu

- Mātauranga: kua mātau ake a Aotearoa i ngā pūkenga mātauranga me te reo Māori

- Hononga: ka taea e Aotearoa whānui te whakawhiti kōrero i te reo Māori
As a Maihi Karauna initiative, Aotearoa Reorua aims to support: 

- Aotearoatanga: te reo Māori is valued by Aotearoa whānui as a central part of national identity

- Mātauranga: Aotearoa whānui has increased levels of knowledge, skill and proficiency in te reo Māori

- Hononga: Aotearoa whānui is able to engage with te reo Māori.

Tirohia ētahi kaupapa reorua e whakahaeretia kētia ana i ngā hapori huri noa i Aotearoa.

Take a look below at some reorua initiatives already happening in communities across Aotearoa.

Ētahi Kaupapa ReoruaSome Bilingual Initiatives

Tohu Reorua - Whare Rūnanga | Bilingual Sign - Council Chamber

Rotorua

Ka whakaatu atu a Rotorua Reorua i te kaha o te hononga i te iwi o Te Arawa me te Kaunihera o ngā Roto o Rotorua. I te tau 2015, ka waitohua e Te Tatau o Te Arawa me te Kaunihera tētahi kirimana waka hourua - kia mahi ngātahi mō te painga o te hapori. I mua, nā Te Arawa kē i ārahi, heoi, ko Rotorua Reorua tētahi o ngā kaupapa matua e arahina ana e rāua tahi.
Rotorua Reorua | Bilingual Rotorua demonstrates the strength of partnership between Te Arawa and Rotorua Lakes Council. In 2015 Te Tatau o Te Arawa - representing Te Arawa, and Council signed a partnership agreement to work together for the betterment of all residents. While originally iwi led, Rotorua Reorua is now a key initiative being led by both partners.
Rotorua Reorua Bilingual Rotorua
He papa kōrero me ōna ūpoko reorua | Storyboards with bilingual headers

Te Wairoa | Te Matau-a-Māui

Ko Te Wairoa te kaiarataki o te whanaketanga mai o ngā kaupapa māori reorua ā-hapori. Ko tētahi tauira, ko te whakatairangatanga o ngā whakataukī i ngā haki tiriti e kakapa ana - he tikanga kua whāia huri noa i Te Matau-a-Māui nā te hononga o ngā kaunihera e rima i roto i te rohe.
Te Wairoa is a leader in the development of organic and community-based bilingual initiatives. One such example is the flying of street flags that promote Māori proverbs - a practice now adopted across the whole Hawke's Bay thanks to a partnership approach by the five councils in the region.
Haki tiriti Māori Māori Street Flags
Māoriland - Tohu | Sign

Ōtaki

Nō te tau 2014 ka tīmata tētahi o ngā hui ahurei māori rongonui o te ao e kīia nei ko Māoriland Film Festival, ka mutu, koia hoki tētahi o ngā kaupapa reorua ka whakahaeretia i Ōtaki.
One of the southern hemisphere's biggest indigenous film festivals, the Māoriland Film Festival, started in 2014 and is one of a number of bilingual initiatives held in Ōtaki.
He kōrero anō hei pānui māuRead more
Rama Haka | Haka lantern

Te Whanganui-a-Tara

He mea hoahoa, he mea whakatū hoki ētahi rama whakawhiti rori haka e Te Kaunihera o Te Whanganui-a-Tara i mua i Te Matatini i te tau 2019. I tautokona hoki tēnei kaupapa e Taranaki Whānui ki Te Upoko-o-te-Ika me Te Rūnanga o Toa Rangatira.
Wellington City Council with support from Taranaki Whānui ki te Ūpoko o te Ika and Te Rūnanga o Toa Rangatira designed and installed one of a kind, haka themed, pedestrian lanterns ahead of the 2019 Te Matatini national festival.
Rama HakaHaka Lanterns