Placeholder Title

Mō Aotearoa ReoruaAbout Aotearoa Reorua

E aratakina ana a Aotearoa Reorua e te Tari Taiwhenua, e tautokona ana hoki e Te Puni Kōkiri, e Te Taura Whiri i te Reo Māori, me Te Mātāwai.

Aotearoa Reorua is led by the Department of Internal Affairs with support from Te Puni Kōkiri, Te Taura Whiri i te reo Māori and Te Mātāwai.

Te MatakitengaThe Vision

transparent bg
Ko tā Aotearoa Reorua he whakarite i ētahi anō wāhi e kitea ai, e rangona ai, e whakanuia ai hoki te reo i te taha o te reo Pākehā.  Koia tēnei ko te pūtaketanga o Aotearoa Reorua.

Ko tētahi atu pūtake o te kaupapa nei, ko te whakakaha i te hononga o ngā kaunihera me ngā mana whenua.  E tautoko ana a Aotearoa Reorua i te mahitahitanga o ngā kaunihera me ngā mana whenua ki te whanake i tētahi rautaki reorua hei oranga mō te reo o tēnā takiwā, o tēnā takiwā.

Ka mutu, hei tautoko i te tupunga haeretanga o Aotearoa Reorua, ko te manako nui kia kōkirihia te rautaki reorua a ia kaunihera o ia rohe huri noa i Aotearoa nei. 
Creating more spaces, places and opportunities across the country where te reo Māori is seen, heard and celebrated alongside the English language is the premise of Aotearoa Reorua.

Enhancing relationships between councils and their mana whenua partners is also a cornerstone of the programme. Aotearoa Reorua supports councils and their mana whenua partners to work together and develop a bilingual plan for their community.

As support for Aotearoa Reorua grows we ultimately aim for every council in NZ to have at least one operative bilingual plan in their area.  

'Ko te reo Māori te kākahu o te whakaaro, te huarahi ki te ao tūroa"
- Tā Hemi Henare

"Māori Language is the expression of thought, and the pathway to engaging with the world"
- Sir Hemi Henare

Te waitohuThe logo

Ko te waitohu o Aotearoa Reorua tēnei.  E tūtohua nei te hononga o ngā iwi maha i Aotearoa nei mā roto mai i te hongi me te mihi whānui e kīia nei ko te harirū.  E ahu mai ana te hongi i te orokohanga mai rā anō o te tangata, otirā i te wā i whakaorangia ai te wahine tuatahi a Hineahuone e Tāne. E tohu ana te haurua o raro i ngā koru e rua e hono ana i roto i te waha hei whakamaharatanga ki ngā reo kōrero ōkawa e rua; arā ko te reo Māori me te reo Pākehā.
tohu transparentbg
This logo represents Aotearoa Reorua. It acknowledges the different backgrounds we have as New Zealanders as it depicts the ways we greet each other through both the hongi and the more universal greeting of the handshake. The hongi traces back to the Māori story about the creation of mankind when Tāne Mahuta breathed life into the first woman, Hineahuone. The bottom half of the logo also symbolises the mouth with two koru that merge into one tongue reminding us of our two, official, spoken languages; te reo Māori and English.