Placeholder Title

Te Ara WhakamuaThe Pathway Forward

Ki konei kitea ai te hātepe ka whāia e ngā tāone kia tū hei pūtahi reorua i raro i te maru o Aotearoa Reorua.
He uiuinga kua tāpirihia ki raro iho nei ki te āwhina i a koe e mōhio pū ai e rite ana rānei tō tāone ki te rēhita i raro i a Aotearoa Reorua.

Here you will find the steps towns and cities take to become a reorua centre in the Aotearoa Reorua programme.
A questionnaire has also been included below to help you determine if your town or city is ready to register its interest to join Aotearoa Reorua.

Te Hātepe kia tū hei Pūtahi ReoruaSteps to become a bilingual centre

Ka whaiwhakaarotia e Aotearoa Reorua ngā tono eke noa ka tukuna e ngā tāone.

He torutoru noa iho ngā wāteatanga. Ko ngā pūtahi ka whaiwhakaaro tuatahitia ko ērā e ū ana ki ngā paerau i raro iho nei;

 • Kia pai te hononga i waenga i te mana whenua me te kaunihera e anga whakamua ai
 • Me pīrangi te mana whenua me te kaunihera kia whai wāhi atu ki a Aotearoa Reorua
 • Ko te mōhio ki ngā rauemi reo Māori hei whakamahi mā te hapori
 • Ētahi haumi kua whakapaua kētia ki ngā kaupapa reorua

Aotearoa Reorua will consider expressions of interest from towns and cities. 

There are limited spaces on the programme.  Priority will be given to centres that meet basic criteria including: 

 • Good mana whenua - council relationship that creates a solid foundation to move forward
 • Interest from both mana whenua and Council to participate in Aotearoa Reorua
 • Awareness of and connection with reo Māori resources in the community
 • Some investment already made into local reorua initiatives

Ko te tautohu a te mana whenua me te kaunihera kia tutuki ngā paearu whakaurunga me te:

 • Whaimana o te haerenga o te kaupapa reorua
 • Hīkaka o te mana whenua me te kaunihera kia mahi tahi e tutuki ai te wāhi hei pūtahi Aotearoa Reorua
 • Kounga o ngā manako reorua o ngā tira e rua 
 • Wātea mai o ngā rauemi ā-hapori pēnei i ngā whakaihuwaka o te reo; i ngā kura reo Māori me ngā wāhi rumaki, reorua hoki.
 • Whakaae a te mana whenua me te kaunihera kia whanaketia te Kawenata Mahitahi

Mana whenua and Council self-identify how they meet enrolment criteria including:

 • Current status of their reorua journey
 • Willingness from both mana whenua and council to work together to progress as an Aotearoa Reorua centre
 • High-level, joint reorua aspirations
 • Available and accessible community-based resources such as bilingual leaders and champions; Reo Māori education providers and potential reorua or immersion domains
 • Mana whenua and council agree to develop Terms of Reference.

Hei whaiwhai noa ake i te whakatau kia mahi tahi, ko tā tēnei wāhanga he akiaki i te mana whenua me te kaunihera kia tau tūmatanui nei tētehi manawanui tōpū kia anga whakamua hei pūtahi reorua.

Ki konei tonoa ngātahitia ai e te mana whenua me te kaunihera ētahi pūtea Aotearoa Reorua.

Following an agreement to work together, this stage encourages mana whenua and council to make a public joint commitment to become or advance as a reorua centre.

Council and mana whenua can submit a joint application for Aotearoa Reorua funding.

Ngā Whakaritenga

Tēnā, inā hoki kua tau kē te herenga o te mana whenua me te kaunihera, me tīmata rāua ki te whakarite i te āhua o te rautaki reorua i roto i tō rāua pūtahi.  Me 24-marama te roa o tēnei mahere e whai wāhi hoki nei: 

 • ngā whāinga? 
 • te hunga e haepapa ana? 
 • te hunga kua tohua ki te whakatutuki i ngā whāinga? 
 • ko ēhea ngā whāinga ka whakatutuki ngātahitia? 
 • te huarahi ka whāia  ki te whakatutuki i ngā whāinga
 • te tahua pūtea

Hei āwhina noa i ngā whakaritenga, e $25,000 e wātea ana hei whakapau, ā, ka ono marama te roa o te whanake whakaritenga i ētahi wā. Ka whai wāhi hoki ngā māngai ki ngā rauemi whakarite nō roto mai i Te Kete Aotearoa Reorua - Mahere. 

Whakatinanatanga

Kia ū rā anō ngā tira e rua nei ki tā rāua rautaki reo e whai wāhi mai ana ngā 'hiahia' katoa kua whakamāramahia i ngā whakaritenga o runga ake rā, ko te mahi ināianei ko te hoenga ngātahitanga o te waka e kitea ai ngā hua nui. 

Ka whakaaetia te urunga o ia pūtahi ki Te Kete Aotearoa Reorua - Mahi, waihoki, $175,000 ka tau ki te tahua hei pūtea tautoko ki te whakaoti i te rautaki.  Ka 24-marama te roa o te rautaki. Hei wāhanga o te whakatinantanga, ka mate ia pūtahi ki te tuku pūrongo ahu whakamua i ia marama ki ngā kaimahi o Aotearoa Reorua. 

Te Anamata  

Ko te manako i tēnei wā kua tutuki kē i te mana whenua me te kaunihera ā rātou whāinga tōpū kia whaiwhakaarohia ake ētahi atu whāinga tōpū e ora tonu ai te reoruatanga i te hapori.

Mā te ono marama nei e taea ai e ngā tira e rua te tautuhi tētahi mahere anamata e tū motuhake ai a Aotearoa Reorua.  E $25,000 atu anō hei pūtea tautoko hei whakapau ki te whakarite rautaki anō me ētahi atu rauemi.

Kia tae te pūtahi ki tēnei taumata nei ko te manako ka eke ia hei pūtahi tuakana nō tētahi pūtahi hou kātahi anō ka uru ki a Aotearoa Reorua ki te tautoko, ki te akiaki hoki i tō rātou haerenga reorua.  

Planning 

Now that mana whenua and council have made a commitment, it's time for both parties to start planning what a joint rautaki reorua (bilingual plan) will look like for their centre. This joint plan should be for a 24 month period and must cover: 

 • What are your goals? 
 • Who, from each party, will be responsible? 
 • Which party will lead out each goal? What goal/s can be completed together?
 • How will the reorua goals be achieved? 
 • A budget for the rautaki reorua.

To help with planning, Aotearoa Reorua has set aside $25,000 specifically for plan development, which can take up to six months to complete. Representatives will also have access to planning resources in Te Kete Aotearoa Reorua - Mahere.

Implementation 

Once both parties have committed to their joint rautaki reorua for their community that covers all the 'must includes' described in the planning stage above, it's now about 'doing the mahi to bring the rewards'.

Each enrolled centre will have access to Te Kete Aotearoa Reorua - Mahi (implementation resources) and will receive funding of $175,000 to support the completion of their 24 month long rautaki. As part of the programme, each centre will be required to submit progress update reports every six months to Aotearoa Reorua staff during the implementation period.   

Future-setting  

The ambition by this stage is that mana whenua and councils enrolled in the programme have achieved their initial joint reorua goals and now it's time to consider what further joint objectives these respective partners aim to achieve to keep bilingualism thriving in their community. This six month period enables both parties to identify a future plan to work on independent of Aotearoa Reorua. $25,000 of further funding to enable future planning as well as access to resources will be made available at this stage. 

When a centre has reached this stage we expect they will become a tuakana centre to at least one newly enrolled centre on the Aotearoa Reorua programme to support and encourage them on their reorua journey.  

Ka tū a Aotearoa Reorua hei pūtahi aroturuki.  Ko tā ngā pūtahi he whakatutuki i ngā whāinga kua tohua hei whakaea mā tēnā, mā tēnā i tā rātou rautaki reorua tōpū.

Aotearoa Reorua will be monitoring centres through their participation in the programme. Centres will be expected to meet the objectives detailed in their joint bilingual strategy. 

E ora rawa atu nei a Aotearoa Reorua.  Ko tāna he whakaai ake, he whakaniko ake hoki i a ia anō nā ngā akoranga me ngā whakahoki kōrero a tēnā pūtahi, a tēnā pūtahi.

Kei ngā pūnaha rorohiko e whakahaeretia nei e te DIA ētahi rauemi e taea ana e ngā kaiuru te whakamahi. 

Hei wāhanga o te arotake, ko tā DIA he tautuhi i ngā tikanga whakahaere pai rawa atu e whāia nei e ngā kaiuru, tae noa atu ki ētahi huarahi ka whāia ki te whakapai ake i ngā rauemi e ngāwari ake ai te tukanga kia tū, kia anga whakamua rānei hei pūtahi reorua. 

Aotearoa Reorua is a living programme that will actively refine, modify and improve based on feedback and learnings from each participating centre.

The DIA-managed online platform houses resources that can be securely accessed by enrolled participants.

As part of the review, DIA seeks to identify best practices adopted by participants as well as ways to refine or modify resources to make it as easy as possible for centres to become or advance as reorua centres. 

I MUA I TE TAKIURU

Kei raro iho nei tētahi rārangi uiui hei tohutohu ki te āwhina i ngā tāone ki te mōhio mehemea āe rānei e hiahia ana rātou ki te whai i a Aotearoa Reorua.  Whakautua ngā pātai.  Mehemea e rite ana tō pūtahi, ā kāti, tāpaetia tō tono eke noa kia whaiwhakaarohia ā te rauna e heke nei.

Before Registering Interest

As a guide for towns and cities a questionnaire is set out below to help you gauge your readiness for the Aotearoa Reorua journey.  Work through the questions and if you believe your centre is ready, awesome, please submit an expression of interest for the next enrolment round.

He UiuingaQuestionnaire

I a koe e whakaaro ana ki tō tāone me ngā hua ka puta i te urunga hei pūtahi Aotearoa Reorua, ko wai te mana whenua, te iwi rānei kei ngā roherohenga?

E akiaki nei a Aotearoa Reorua i ngā kaunihera me ngā mana whenua ki te whaiwhakaaro ki ngā pātai i raro iho nei;

 • He maha ake i te iwi kotahi, i te hapū kotahi rānei hei mana whenua i ngā roherohenga o te pūtahi?  Kua whai wāhi rānei rātou?
 • He rautaki reo Māori tā ngā mana whenua, tā te kaunihera rānei?
 • He wāhi reorua, reo Māori rānei kua whakatūria i ngā roherohenga o te pūtahi?  He aha te whai wāhitanga o te iwi, o te hapū, me te kaunihera?
 • E mea ana rānei te kaunihera me te mana whenua ki te whakatū pūtahi reorua?

E āhukahuka ana a Aotearoa i te ahureinga o ngā pūtahi huri noa i te motu.  He āwhina nui i roto i ngā pātai o runga ake rā e tautuhi ai i te hunga me whai wāhi, ā, e mihia nei te whakapau kaha ahakoa ngā roherohenga whenua e inaki ana.

When thinking about your town or city, that you believe would benefit from joining Aotearoa Reorua as a bilingual centre, who are the the mana whenua iwi, or iwi with interests within the centre's boundary?

Aotearoa Reorua encourages councils and mana whenua to consider the following questions:

 • Are there more than one mana whenua iwi/ hapū within the bounds of the centre?  Are they all involved?
 • Do mana whenua iwi/ hapū have a reo Māori plan that can be drawn from? Does council?
 • Are there reo Māori or reorua spaces that have already been established within the centre's boundary?  How were council and mana whenua iwi/ hapū involved then?
 • Do council and mana whenua aspire to create a reorua centre together?

Aotearoa Reorua recognises that all centres across NZ are unique.  The questions above help identify who should be involved and acknowledges existing efforts while recognising that town and city boundaries and tribal boundaries often intersect and overlap. 

He aha te mana hononga i waenga i te kaunihera me te mana whenua?

Ki te whaiwhakaarotia kia uru ki a Aotearoa Reorua ā tōna wā, me whaiwhakaaro hoki ngā hononga ki te kaunihera me te mana whenua.  Kei raro iho nei ētahi pātai hei āwhina i a koe ki te mōhio ki te mana o te hononga:

 • He aha ngā whakaritenga ōkawa kua whakaritea e te kaunihera me te mana whenua?
 • He pēhea te āhua o te hononga o te kaunihera ki te mana whenua?
 • He pēhea te āhua o te hononga o te mana whenua ki te kaunihera?
 • Kei te pīrangi rānei te kaunihera me te mana whenua ki te mahi ngātahi ki te whanake ngātahi i tētahi rautaki reorua hei whai mā te pūtahi? 

What's the status of the relationship between council and mana whenua?

If you're considering joining Aotearoa Reorua in the future, it's important to consider council and mana whenua relationships.  Questions to help determine the status of the relationship include:

 • What formal arrangements are in place between council and mana whenua?
 • How would council rate its relationship with mana whenua?
 • How would mana whenua rate their relationship with council?
 • Are both council and mana whenua willing to work together to co-develop and jointly implement a bilingual plan for the centre?

He aha ētahi rauemi reo Māori kei tō tāone?

Mehemea e whaiwhakaaro ana tō pūtahi ki te uru ki a Aotearoa Reorua, me mātua whakaaro te taumata o ngā rauemi reo Māori kei tō hapori.  Ka whai hua aua rauemi rā i te wāhanga whakarite me te wāhanga whakatinana o tō rautaki reorua.  He āwhina nui i roto i ngā pātai e whai iho nei kia tautuhia ngā rauemi me ngā āheinga kia kitea ēnei rauemi i tō pūtahi:

 • Ko wai ngā Toi Reo Māori i tō pūtahi?  E wātea ana rānei ki te whakatutuki i ngā hiahia nui o te wā?  Me aha e tokomaha ake ai ngā Toi Reo Māori?
 • Kura Reo Māori?   Mā ērā ka aha?  He pēhea hoki te āhua o te āheinga o aua kura rā?
 • Wāhi reo Māori? He wāhi hou rānei kua whakaritea?
 • Ngā whakaihuwaka o te reo?

What reo Māori resources currently exist in your town or city?

If your centre is considering joining Aotearoa Reorua, thinking about the level of reo Māori resources available in your community is important.  They will be valuable in both the planning and implementation stages of your rautaki reorua.  The following questions help identify these resources and potential opportunities to grow the availability of these resources in your centre:

 • Who are the qualified translators in your centre? What is their availability like to deal with increased demand?  How might the number of qualified translators be increased?
 • Reo Māori education providers?  What can they offer? What is their capacity like?
 • Māori language domains? Any new ones under consideration?
 • Māori language champions?

E manawanui ana te kaunihera me te mana whenua ki te whakatū ngātahi i tētahi pūtahi reorua?

Me mātua hiahia ngā tira e rua ki tēnei kaupapa e renarena ake ai te taukaea o te hononga kia ngākau titikaha ki te ahunga whakamuatanga hei pūtahi reorua i raro i a Aotearoa Reorua.  Kei raro iho nei ētahi mea hei whakaaro ake māu;

 • He pēhea to titikaha tūmatanui ki te mahi tahi i tēnei kaupapa?
 • Kia tūmatanui te manawanui, he pēhea tō whakaatu i te mahinga ngātahitanga?

Are council and mana whenua committed to establishing a reorua centre together?

It is essential that there is mutual appetite of both parties to both strengthen their relationship and to publicly commit to advance as a bilingual centre with Aotearoa Reorua. Things to think about include:

 • How might your centre show public commitment to work together on this programme?
 • How can you display partnership when making this public commitment?