Placeholder Title

Ngā TīwhiriHints and Tips

Kei raro iho nei, ētahi poutohu reorua, ētahi tīwhiri me ētahi hononga rorohiko whai hua hei āwhina i a rātou e hiahia ana ki te hāpai i te reo i ō rātou kāinga, i ō rātou rōpū whakahaere, i ō rātou hapori rānei.

Below are examples of bilingual signage, tips and hints and some useful links to help those wanting to become a reorua champion in their home, organisation or community.

Ētahi TīwhiriHelpful tips

He ngāwari noa iho kia tū hei kaihāpai o te reo, ka mutu, kei a koe te tikanga hei takitahi, hei rōpū whakahaere, hei pakihi, hei kaunihera, hei iwi, hei hapū rānei ki te taunaki i te reoruatanga.  Ko ētahi mea ngāwari noa iho nei pēnei i te whakamahinga o ētahi kupu Māori, o ētahi mihi rānei o ō īmēra.

Ka taea hoki e koe te whakarite tētahi wāhi kōrero Māori, wāhi reorua rānei i tō kāinga, i tō tari, i tētahi papa tākaro rānei.  Ka taea hoki te whakairi poutohu reorua hei whakamahi māu. 

Kei a koe kē te tikanga.
Being a bilingual language champion is easy and it's up to you as an individual, organisation, business, council, iwi or hapū to choose how you want to support reoruatanga. It could be as simple as adopting more Māori words in to your vocabulary or using greetings in your emails. 

You may like to create a reo Māori or bilingual space in your home, workplace or in your nearest playground. Or, you may wish to install bilingual signage in common areas that you use.

Your journey belongs to you.
Kuri Dog EC Bin

Ngā Pae Hono

E akiaki ana mātou i ngā kaunihera, i ngā pakihi, i ngā rōpū, i te takitahi hoki e hīkaka ana ki te whakamahi i ngā poutohu reo Māori i ō rātou wāhi ki te kimi tautoko, ki te kimi tohutohu hoki i te tangata whenua e mōhio ana ki te hītōria o te wāhi, ki te mita me te rangi o te wāhi, me ngā hononga ki te takiwā rā.

Mā taua āwhina rā e mōhio ake ai koe ki ngā kōrero mō tō tāone, ka mutu, mā te mahi tahi e whakatairangahia ai te hirahiratanga o tō takiwā.

Hei tīmatanga, anei e whai iho nei ētahi rauemi: 

 

Helpful LInks

We encourage Councils, businesses, groups as well as individuals interested in adopting bilingual or te reo Māori signage in their spaces to seek support and advice from local tāngata whenua who have local knowledge, a unique tribal dialect and tribal connections to the area.

Their support can help you learn more about your town or city and by working together can promote what's special about your area.

To get your thinking cap ticking here are some useful resources to help you get started right: